Loading...

Moderna Minireningsverk i Skåne

Lundins Gräv & Anläggning AB kan erbjuda projektering, entreprenad och komplett installation av marknadens bästa produkter för rening av avloppsvatten.

Avloppsrening för oss i Norden

Reningsverken är tillverkade för att verka i vårt nordiska klimat som klarar ur och skur, stora skillnader i temperatur och regn. Enkel konstruktion ger hög driftsäkerhet, låga servicekrav, stärkt fastighetsvärde samt lång hållbarhet.

Lösningar av minireningsverk finns i alla storlekar, från 1 till 200 hushåll.

Kontakta oss för mer information & kostnadsfritt
hembesök i formuläret under våra referensprojekt!

Installation Installation av 9st reningsverk i Breanäs

Anläggning minireverk Ny infiltration och trekammarbrunn. Duvhult

Komplett infilitration Minireningsverk från biovac med stenkista. Anläggning av parkeringsyta med matjord. Örkelljunga

Kontakta vår Grävfirma för ett kostnadsfritt Offert-förslag vid nästa Vatten & Avloppsanläggning!